PERSONVERNERKLÆRING House of Oslo

House of Oslo AS (org.nr. 921 847 092) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som
behandles i forbindelse med vår virksomhetsutøvelse. Vi behandler personopplysningene dine i tråd med personvernregelverket (personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)).

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen, når vi sletter opplysningene og hvilke rettigheter du som registrert har.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi ivaretar personvernet ditt kan du kontakte vår
personvernansvarlig Nina Westby Ranum på nwr@viavika.no.

 

Behandling av personopplysninger i House of Oslo

I det følgende gis det en beskrivelse av hvilke personopplysninger House of Oslo AS behandler i ulike tilfeller, hva vi trenger opplysningene til og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen.

 

Henvendelser til oss i House of Oslo

Når du kontakter oss registrerer vi navn, kontaktopplysninger og eventuell annen informasjon du
deler i henvendelsen.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesse i å kommunisere med deg jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Dine henvendelser slettes når du trekker samtykke til behandlingen.

Samtykker du til å motta nyhetsbrev og tilbud fra oss, registreres vi navn og e-postadresse for å
kunne sende ut nyhetsbrev. Til dette benytter vi Mailchimp. Formålet med dette er å sende
nyhetsbrev med informasjon om f.eks. nyheter, tilbud og arrangementer i House of Oslo.
Alle abonnenter kan avregistrere

seg gjennom at ta kontakt med oss eller velge «Avregistrer» lengst
ned i nyhetsbrevet. Opplysningene slettes ved avregistrering.

 

Besøk på våre hjemmesider

Vi samler inn informasjon om din aktivitet på våre hjemmesider ved hjelp av informasjonskapsler
(cookies). Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies i vår cookie-erklæring:
https://houseofoslo.no/cookies

 

Leie av lokaler og møterom

Ved utleie av lokaler og møterom til bedrifter og privatpersoner samler vi inn opplysninger som er
nødvendige for etablering og oppfølging av leieforholdet. For leie av lokaler inkluderer dette navn, e- postadresse, telefonnummer, stilling, og eventuelt bedriftsnavn for den som inngår avtalen med oss. For leie av møterom inkluderer det navn, e-postadresse, telefonnummer, bedriftsnavn og adresse til den som inngår avtalen med oss.

Vi bruker Loop sin bookingløsning i House of Oslo. I den grad Loop henter inn opplysninger direkte fra deg, er Loop selvstendig behandlingsansvarlig for innsamling og videre bruk av dine opplysninger. Du kan lese Loop sin personvernerklæring her: https://loop24.no/privacy-policy/

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er vår berettigede interesse i å etablere et kontraktsforhold, å kommunisere med kontraktsmotparter, samt å arkivere avtaler som House of Oslo har inngått, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. For avtaler som inngås med privatkunder, er det rettslige grunnlaget for behandlingen vår avtale med vedkommende, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b.

Alle personopplysninger unntatt de som fremgår av kontrakter slettes rutinemessig ved avslutning av leieforholdet. Personopplysninger som fremgår av kontrakter lagres i House of Oslos levetid.

 

Sosiale medier

House of Oslo behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring på Facebook, Linkedin og Instagram. Dette inkluderer administrasjon og bruk av Facebookside og Instagramprofil, markedsføring på Instagram og Facebook via pixels knyttet til nettside og dialog i kommentarfelt og innboks på Instagram og Facebook. Vi får da informasjon om navnet på din facebookprofil, brukernavnet til din instagramkonto, IP-adresse, operativsystem, type nettleser, språkinnstillinger og cookie-data.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne sammenhengen er vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Sletting av data som hentes inn via cookies slettes i henhold til slettefristene som fremgår av cookie-erklæringen (https://houseofoslo.no/cookies/). Øvrige personopplysninger slettes rutinemessig en gang i året.

Du kan når som helst protestere mot denne behandlingen, og be om at opplysningene om deg
slettes.

 

Utlevering av dine personopplysninger

Personopplysningene dine utleveres som utgangspunkt ikke videre til tredjeparter, med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. I enkelte tilfeller kan House of Oslo være rettslig forpliktet til å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter.

I alle tilfeller begrenses utleveringen til det som er nødvendig og relevant for det aktuelle formålet.

 

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om innsyn i hvilke konkrete personopplysninger House of Oslo behandler om deg, hva som er formålet med behandlingen og hvordan behandlingen skjer. Du har rett til å be om korrigering eller sletting av uriktige personopplysninger om deg. Dersom det rettslige grunnlaget for behandlingen er interesseavveiningen i art. 6 nr. 1 f, kan du protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg og kreve at opplysningene dine slettes.Dersom det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger om deg er at vi skal inngå eller gjennomføre en avtale med deg, så kan du be om å få utlevert personopplysningene dine, eller om å få dem overført til en annen virksomhet (dataportabilitet).

Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å benytte deg av dine rettigheter må du fylle ut skjemaet kalt «GDPR i Ruseløkkveien 26 – Skjema for forespørsler» og sende dette til vår personvernansvarlig. Skjemaet får du oversendt ved å kontakte vår personvernansvarlig Nina Westby Ranum på nwr@viavika.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Hvis du mener at House of Oslo ikke har overholdt rettighetene dine etter personvernregelverket, kan du klage til vår personvernansvarlig eller til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om- datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/.

 

Endringer i personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endringer i vår behandling av personopplysninger som krever oppdatering av
denne personvernerklæringen vil du finne informasjon om dette på vår hjemmeside.